STORE INFO

BFL, a leader in leisure culture that becomes one with nature.

STORE INFO

Image Area Address Phone
Gyeonggi-do BFL Tower 1F store, 52 Jinbeol-ro, Jinjeop-eup, Namyangju, Gyeonggi-do 031-575-0010
Chungcheong-do Gusang Building Buffalo Seongjeong Branch, 3 Seobu 12-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 041-576-0480
Daejeon Buffalo store in Hanaro Mart, 43, Daedunsan-ro 199beon-gil, Jung-gu, Daejeon 010-7577-2913
Daejeon Buffalo Jungri, 1162 Hanbat-daero, Daedeok-gu, Daejeon 042-933-6892
Daejeon 314, 101, Galma-ro, Seo-gu, Daejeon, Korea 042-522-1345
Jeolla-do Yeosu Buffalo, 7 Seogyo 2-gil, Yeosu-si, Jeollanam-do 061-642-1156
Jeolla-do Buffalo Leisure Mart, Gwangju Sinchang Branch, 1st floor, 375 Bukmun-daero, Gwangsan-gu, Gwangju [Camping] 062-956-0030
Jeolla-do Buffalo Outlet, 46, Bukmun-daero, Buk-gu, Gwangju [Clothing] 062-959-7804
Gyeongsang-do Jinhae Gyeonghwa Branch, Buffalo, 628 Jinhae-daero, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do 055-542-1573
Ulsan Ulsan Horticultural Nonghyup Hanaro Mart, 10 Janggeum-gil, Beomseo-eup, Ulju-gun, Ulsan 052-225-4860